Podružnica “Elektrodistribucije” Bihać obaviještava kupce da će zbog planskih radova na elektroenergetskim objektima, doći do prekida u isporuci električne energije u poslovnim jedinicama prema slijedećem rasporedu:

CAZIN Dana 25.06.2024. godine

· od 08:30 do 16:00 sati kupci trafopodručja: Farma Crnaja 2-Pilana, Prepumpna stanica Šturlići, Hadžin potok 2, Hadžin potok, Šturlić-Seferagić, GSM Repetitor Ružnići, Šturlić 2-Dervišević, Šturlić lipa i Šturlić 1, Aličajići, Tirići, Ćehići 2, Cehići 1, Ćehići 3, Tržačka Raštela, Tržačka Raštela 2, Mešići, Urga 1, Urga 2, Tržac 1, Tržac 2, Tržac 3-Klenovac, Rujnica 4, Rujnica 3, GSM Lubanovo brdo, ASB expan, Gata 3, RC Gata, Rujnica 1, Dehidratorska stanica Rujnica, Rujnica 2-Bukovica,

BUŽIM Dana 24.06.2024. godine

· od 09:00 do 15:00 sati kupci trafopodručja: Aličići, Đulići, Mrazovac 1, 2, 3 i 4, Za sve informacije kupci se mogu obratiti Službi za odnose sa javnošću i informisanje kupaca za područje USK-a na broj besplatnog telefona 080 020 134.

Izvor:Cazin.net