Gradsko vijeće grada Bihaća je 2013. godine dalo crkvu svetog Ante Padovanskog sa pripadajućim platoom na upravljanje franjevačkoj provinciji Bosni Srebrenoj s ciljem da se ovaj nacionalni spomenik rekonstruira i stavi u upotrebu.

Po pitanju ove inicijative, gradonačelnik Sedić je tokom uskršnje posjete župi Bihać razgovarao sa fra Ivanom o ovom projektu te je pozdravio što se župa napokon stavila u kvalitetnu upraviteljsku ulogu objekta koji im je od grada povjeren.

Župa Bihać, predvođena fra Ivanom Tučićem, angažirala je licencirani arhitektonski biro za nacionalne spomenike i izradila idejno rješenje koje će prema federalnom ministarstvu za prostorno uređenje poslužiti kao zahtjev za urbanističku saglasnost – što je prvi u nizu koraka ka realizaciji ovog projekta.

Glavni cilj projekta je da se prostor oživi za različite vrste događaja i da postane samoodrživ. Toranj crkve će biti u službi gradskog vidimovca, dok je ostatak prostora zamišljen kao multifunkcionalan. Na ovaj način će se konzervirati i sačuvati postojeći ostaci nekadašnje crkve, ali i ostvariti neke nove savremene intervencije.

Na sjevernoj strani parcele, pored ostataka temelja crkve, planira se izgradnja pomoćnog objekta u kojem će se nalaziti dvije trgovine i toalet za posjetioce. Predviđeno je i da se napravi novi sat po uzoru na izvorni.

Gradonačelnik Sedić je izrazio neupitnu podršku u realizaciji ovog projekta koji će, kada jednom bude završen, dati novu dimenziju cijeloj gradskoj razglednici i obogatiti sam sadržaj grada.

Gradska uprava grada Bihaća želi vas upoznati s planiranim projektom i njegovim statusom te vam u tom duhu dostavlja fotografije izrađenog idejnog rješenja na uvid. Kroz fotografije ćete moći vidjeti kako će rekonstruirana crkva svetog Ante Padovanskog sa pripadajućim platoom izgledati i koje su namjene planirane za ovaj objekat.