Nagrada Plaketa branilaca – oslobodilaca grada Bihaća dodjeljuju za istaknuti lični doprinos u odbrambeno-oslobodilačkom ratu u odbrani suvereniteta i teritorijalnog integriteta države Bosne i Hercegovine, te očuvanja općih i civilizacijskih vrijednosti.
Priznanja, Plaketa branilaca – oslobodilaca Bihaća, kao pojedinačna priznanja će se dodijeliti 16.06.2022. godine prilikom obilježavanja Dana branilaca grada Bihaća. Ovogodišnji dobioci su:

Enes (Šerif) Memagić – posthumno, (1969. – 1994.),
Nusret (Juso) Vidimlić – posthumno (1941. – 2008.),
Nedin (Juso) Mušić – posthumno (1963. 1995.),
Muhamed (Mujo) Mahmutović– posthumno (1958. – 2006.),
Refik (Ramo) Felić– posthumno (1966. – 2012.),
Mirsad Midžić – posthumno (1967. – 2021.),
Hasib (Hasan) Abdijanović,
Mirhad (Meho) Abdijanović,
Fadil (Ale) Šušnjar,
Safet (Avdo) Mujčić,
Sakib (Mustafa) Butković,
Halil (Refik) Ćejvan,
Izet (Vehib) Karabegović,
Anel (Mesud) Kasupović,
Osman (Osme) Kličić,
Šemsudin (Đulaga) Malkoč,
Ago (Huseina) Brkić,
Sevad (Šere) Kurtović,
Edin (Mehmeda) Šarić,
Mevlida (Vahid) Konjević,
Ismet (Jusuf) Mujanović,
Senad (Hasan) Piralić,
Fadila (Husein) Porčić,
Ibrahim (Redžo) Čavkić,
Omer (Hase) Grozdanić,
Nedžad (Hasan) Bešić,
Fikret (Firduz) Felić,
Suljo (Sulejman) Felić,
Asmir (Ahmet) Rekanović,
Asmir (Mujo) Imširović,
Emir (Hasib) Bunić,
Zuhdija (Zaim) Bašanović,
Mehmed (Osman) Libić,
Besim (Pašo) Hrustanović,
Asmir (Asim) Bakrač,
Sadik (Meho) Zulić,
Nihad (Hasan) Sejdić,
Adil (Sulejman) Mušeta,
RV PVO Armije RBiH „Vazduhoplovna grupa Bihać,
Ismet (Huse) Begić,
Samir (Alija) Safić,
Edin (Ferid) Puškar,
Dževad (Hasib) Bosnić,
Osman (Muhamed) Ćehajić,
Sead (Hasan) Delić.