Na danas održanoj svečanoj sjednici Gradskog vijeća Bihać povodom 762. rođendana Grada Bihaća Lejla Bakrač, dopredsjedavajuća Gradskog vijeća Bihać dodijelila je nagradu Grada Bihaća “Zahvalnicu”:


– Redži Brkiću, za ukupan rad i postignute rezultate u oblasti humanitarnog rada i pomoći socijalno ugroženim osobama u gradu Bihaću i cijeloj Bosni i Hercegovini, doprinoseći time jačanju ugleda grada Bihaća kao humane i socijalno osjetljive sredine,


– Saši Mirković, za izuzetan lični doprinos u muzičkom stvaralaštvu i unapređenju kulturno-umjetničkog života na području grada Bihaća, a naročito na promoviranju Grada Bihaća kao otvorenog grada i kulturnog središta Unsko-sanskog kantona,


– Udruženju žena „Hanume sa Une“, za doprinos i ostvarenja u očuvanju običaja, tradicije i kulturne baštine našeg kraja, te unapređenju kulturno-umjetničkog života i promoviranju grada Bihaća u zemlji i inozemstvu kao otvorenog grada i kulturnog središta Unsko-sanskog kantona,


– Mariji Bahić, za postignute rezultate u oblasti sporta, kao prve Bišćanke koja je istrčala maraton, te lični doprinos u promoviranju grada Bihaća u zemlji i inozemstvu,


– Aniti Čaušević, za doprinos u poboljšanju statusa roditelja djece s poteškoćama u razvoju, na njihovom jačanju i emancipaciji u društvu, koja ima za cilj inkluziju djece s poteškoćama u društvene procese,


– Fikretu Bosniću, za istaknuti lični doprinos u oblasti sporta, uspjehe u sportskim takmičenjima u zemlji i inozemstvu, te doprinos u afirmaciji i razvoju sporta na području grada Bihaća i Unsko-sanskog kantona,


– Kati Dejanović, za doprinos u volonterskom aktivizmu, a posebno za istaknuti lični doprinos u očuvanju biljnog i životinjskog svijeta na Plješevici,


– Izetu ef. Šahinović, za istaknuti lični doprinos na unapređenju života i ostvarenju zajedničkih interesa i potreba građana mjesne zajednice Izačić.