Vlada Unsko-sanskog kantona na sjednici održanoj 11. maja u Bihaću, na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova, razmatrala je Informaciju o pokretanju procedure za popunu upražnjenih radnih mjesta za prijem 80 policijskih službenika.

Vlada Kantona dala je saglasnost Upravi policije Ministarstva unutrašnjih poslova USK da pokrene proceduru za raspisivanje oglasa za prijem 80 policijskih službenika, i to u početnom činu policajac 70 policijskih službenika te u početnom činu mladi inspektor 10 policijskih službenika. Zadužena je Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova USK da, prije objave teksta Javnog poziva za prijem 80 policijskih službenika, vodeći računa o teritorijalnoj, nacionalnoj i spolnoj zastupljenosti, donese Odluku o popunjavanju 80 mjesta policijskih službenika, kojom će se tačno odrediti broj policijskih službenika koji se primaju na rad unutar svake Policijske uprave i Policijske stanice na području općina/gradova Unsko-sanskog kantona.

Vlada Unsko – sanskog kantona, na 20. sjednici usvojila je nacrt Programa javnih investicija Unsko-sanskog kantona za period 2024. – 2026. Program javnih investicija sadrži podatke o projektima po sektorima i podnosiocima prijedloga projekata, po izvorima, vrsti i načinu finansiranja u trogodišnjem periodu. Osnovni cilj Programa javnih investicija (PJI) Unsko-sanskog kantona je usklađivanje razvojnih projekata sa realnim izvorima finansiranja za njihovu realizaciju. Takođe PJI omogućava rangiranje projekta po određenim kriterijima što daje osnovu za kvalitetnije donošenje razvojnih investicijskih odluka i optimalnu alokaciju razvojnih resursa.

Ukupna vrijednost svih projekata je 257.203.283 KM. Vrijednost 86 kandidovanih projekata je 164.309.953 KM, dok je ukupan broj projekata u implementaciji 25 sa ukupnom vrijednosti 60.213.912 KM. Za nastavak realizacije projekata u implementaciji u 2024. godini potrebno je obezbjediti ukupno 9.696.395 KM. Ukupna vrijednost završenih investicija iznosi 2.941.597 KM, navode u Razvojnoj agenciji USK.

Na sjednici je Vlada USK utvrdila kriterije na osnovu kojih će se dodjeljivati sredstva neprofitnim organizacijama iz Budžeta USK putem Ministarstva za pitanje boraca i ratnih vojnih invalida.
Iz resora socijalne politike na 20. sjednici, Vlada USK je donijela odluke o usvajanju programa utroška grantova kojima se iz finansiraju sljedeći oblici socijalne zaštite: stalna novčana pomoć, pomoć i njega druge osobe, čekanje na zaposlenje, smještaj u ustanove socijalne zaštite, civilne žrtve rata i naknade porodiljama.