Univerzitet u Bihaću već godinama pokazuje primjere dobre prakse. Tako fakulteti u sklopu ovog Univerziteta jasno pokazuju da zajedničkim snagama mogu mnogo više postići. Organiziraju se različite aktivnosti, a u njih se uključuju studenti, ali i profesori. Ove sedmice u fokusu su bili Ekonomski i Pravni fakultet.

Jedni drugima nisu konkurencija – ideja je kojom se vode fakulteti u sklopu Univerziteta u Bihaću. Uloge domaćina i gostiju u različitim aktivnostima su ravnomjerno raspodijeljene, a sve u korist – studenata.

„Danas smo mi na Ekonomskom fakultetu domaćini kolegama sa Pravnog fakulteta, ali je ovo i nastavak saradnje, prije svega, Pravnog i Ekonomskog fakulteta. Imamo saradnju i s drugim fakultetima, tu smo i kao podrška“, istakla je Mirela Kljajić-Dervić, dekanica Ekonomskog fakulteta UNBI.

U sklopu ovosedmičnih aktivnosti promovisana je publikacija „Žene i rad“.

„Ona govori o položaju žene i o namjerama kako da se taj položaj, koji je danas u određenim segmentima i diskriminatoran, popravi kako bismo imali društvo ravnopravnih, bez obzira na to je li riječ o ženama ili muškarcima“, kaže Albin Muslić, profesor na Pravom fakultetu UNBI.

Prema riječima dekanice Ekonomskog fakulteta – snažna žena je budućnost svijeta, a poruka koju žele poslati je jasna:

„Da uključuju žene i koriste potencijale žena i njihovu senzualnost i specifičnost kada govorimo o različitim odlukama za razvoj društva, prije svega, jačanje ekonomije“, istakla je Kljajić-Dervić.

„Univerzitet u Bihaću jedan je od 19 partnerskih univerziteta koji participiraju u ovom projektu, a kojem je, zapravo, osnovni cilj uvođenje rodne ravnopravnosti“, naglasila je Jasmina Bešlagić, profesorica na Pravnom fakultetu UNBI.

Brojni zajednički projekti su pokazali da su uspjesi i dekana i dekanica koji su na čelu ovih fakulteta potpuno jednaki, a stav je jasan – nema napretka ukoliko je jedna polovica društva – isključena.

federalna.ba