Vlada Unsko-sanskog kantona na današnjoj sjednici  razmatrala je  Konačan izještaj o finansijskoj reviziji Budžeta USK za 2015.godinu. Revizori su utvrdili niz propusta te je Ured za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine dao negativno mišljenje finansijskog izvještaja budžeta Unsko-sanskog kantona navodeći da finansijski izvještaji Budžeta Unsko-sanskog kantona, po svim bitnim pitanjima ne prikazuju istinito i fer stanje imovine i obaveza na dan 31.12. 2015. godine, rezultate poslovanja i novčani tok, za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja. Finansijske informacije i transakcije prikazane u finansijskim izvještajima Unsko-sanskog kantona u toku 2015. godine nisu bile u svim materijalno značajnim aspektima usklađene sa odgovarajućim zakonskim i drugim propisima, navedeno je u ovom izvještaju.
Vlada Unsko-sanskog kantona primila je na znanje ovaj Izvještaj te od svih organa uprave i upravnih organizacija zatražila očitovanje o navodima revizora i mjerama koje će biti provedene da se isprave uočene negativnosti, kako bi izvještaj bio proslijeđen Skupštini USK na razmatranje.

Premijer USK Husein Rošić tražio je podatak šta je sa 2, 6 miliona maraka, od ukupno 16, 5 miliona odobrenog kredita u 2015 budžetskoj godini kojima, po izvještajima, nema traga o utrošku.

/mojusk.ba