Federalno Ministarstvo okoliša i turizma zaustavilo je postupak izdavanja okolinske dozvole za izgradnju sanitarne regionalne deponije “Karanovac” u naselju Ripač u blizini Bihaća, nakon što su uvaženi argumenti mještana naselja Ripač i Pritoka o štetnosti građenja ove deponije, zbog čega je pokrenuta i tužba pred Općinskim sudom u Bihaću.

Izgradnja regionalne deponije na području USK je priča koja traje duže od decenije. Projekat je dugo bio zakočen zbog nemogućnosti da se odredi lokacija gdje će se ona nalaziti. Nakon što je 2014. godine konačno odabrana lokacija na brdu Karanovac u MZ Ripač, nadomak Bihaća, mještani okolnih naselja započeli su borbu protiv izgradnje deponije tvrdeći kako je to za njih ekološka katastrofa.

Mještani su čak podnijeli tužbu Općinskom sudu u Bihaću zbog, prema njihovom mišljenju, nezakonitog izbora lokacije. U konačnici, reagiralo je i Federalno ministarstvo okoliša i turizma.

Naime, u dokumentu koji je ovo ministarstvo već dostavilo Gradu Bihaću, Kantonalnom ministarstvu za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša i Upravi JP Centar upravljanja otpadom “REG-DEP” Bihać navodi se kako za predloženu lokaciju deponije u mjestu Karanovac-Hrgarsko Polje u MZ Ripač postoji tužba građana naselja Ripač koja se odnosi na sumnje da je postupak izbora lokacije buduće deponije bio nelegalan te da se zbog toga odbacuje zahtjev za izdavanje okolinske dozvole.

U obrazloženju svoje odluke, između ostalog, ministarstvo navodi da su se svi anketirani građani Ripča, tačnije njih 950, izjasnili protiv ove lokacije, da nikada nije formirana radna grupa čija je odluka bila odlučujuća za određivanje date lokacije te da se na spomenutom lokalitetu nalaze tri izvorišta vode u Zaštitnoj zoni Nacionalnog parka Una.

“Federalno Ministarstvo okoliša i turizma uvažilo je argumente stručne javnosti i ispoštovalo volju građana te svojim Zaključkom prekinulo postupak izdavanja okolišne dozvole za lokaciju Karanovac i o tome obavijestilo relevantne institucije USK-a i Grada Bihaća, na kojima je sada da ponište svoje odluke o lokaciji Karanovac. Inicijativni odbor građana Ripča i Pritoke želi se zahvaliti svim građanima Ripča i Pritoke koji su imali snage, hrabrosti, volje i strpljenja da izdrže mukotrpan i dugotrajan put borbe za pravo na zdrav život, zdrav okoliš i čistu Unu”, poručili su iz Inicijativnog odbora građana Ripča i Pritoke.

Regionalna deponija Bihać d.o.o. osnovana je još u oktobru 2004. godine, a tokom 2012. godine transformirana je u Javno preduzeće Centar upravljanja otpadom “REG-DEP” Bihać. Tek 2014. godine utvrđena je lokacija deponije u mjestu Karanovac, međutim i dalje je u toku studija utjecaja na okoliš koja će vjerovatno, prema riječima stručnjaka i mještana, imati negativno mišljenje.

U dvanaest godina postojanja ovog preduzeća potrošeno je više od milion maraka za plate direktora i članova Upravnog i Nadzornog odbora preduzeća, iako ono u praksi još ne postoji, nema svoje temelje pa čak ni sigurnu lokaciju.

/klix.ba