Bihaćka osnovna škola Harmani I jedna je od brojnih obrazovnih ustanova koje su u protekle tri godine dobile podršku gradske uprave Bihaća u obnovi učionica , sportskih igrališta, fasada i sanitarnih čvorova. Zahvaljujući inicijativi gradske uprave,a na zahtjev menadžmenta OŠ Harmani I , predstavnici firme Koncept Stanovi obezbijedili su donaciju u vidu opreme za video nadzor školskih prostorija.

Na 12 lokacija u školi i školskom dvorištu postavljene su kamere zahvaljujući kojima se vrši 24-satni nadzor školskih prostorija i obezbijeđuje dodatna zaštita za 686 učenika koji pohađaju ovu školu.

12973126_535419106583406_2805050119209035312_o