Jučer je zabilježen slučaj uništenja jednog od znakova turističke signalizacije NP Una na skretanju sa ceste R408 u Orašcu ka Ćelijama i Štrbačkom buku. I ranije su se dešavale ovakve neprimjerene radnje pojedinaca koji ovakvim djelima i ponašanjem rade protiv razvoja NP Una i domicilnog stanovništva.

Molimo mještane i prolaznike da ukoliko primjete pojedince ili grupe koji uništavaju društvenu ili bilo čiju imovinu u NP Una i njegovim kontakt zonama, da takve radnje anonimno prijave u upravu Nacionalnog parka Una ili najbližu policijsku stanicu.

Telefon JP Nacionalni park „Una“ d.o.o. : 037/221-528

protected_1450448386401890087

/USN.ba