Bihać, 04.08. 2016. godine – Grad Bihać biti će dio Projekta općinskog ,okolišnog i ekonomskog upravljanja (MEG) vrijednog 21 milion KM

MEG Projekat kojeg finansira Vlada Švicarske i koju će provoditi Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP) predstavlja novu inicijativu u oblasti lokalnog razvoja u Bosni i Hercegovini. Svrha ove dvanaestogodišnje inicijative je pružiti podršku jedinicama lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini da unaprijede demokratsko upravljanje i pružanje javnih usluga, posebno u sektoru ekonomije i okoliša. Osim toga, projekat predviđa podršku unapređenju regulatornog okvira te jačanju relevantnih institucionalnih kapaciteta na entitetskom, odnosno kantonalnom nivou.Zahvaljujući dobro pripremljenoj aplikaciji i kontinuiranom radu , grad Bihać biti će dio ovog uspješnog projekta čime se potvrđuje dosadašnja dobra saradnja grada Bihaća sa brojnim međunarodnim organizacijama u našoj zemlji.

Na osnovu rezultata procjene, ali i koristeći korisne informacije dobivene kroz konsultativne sastanke sa predstavnicima lokalnih samouprava, kantonalnih, entitetskih i državnih institucija, nevladinih i strukovnih organizacija, te regionalnih i lokalnih razvojnih agencija, na prvom satanku Projektnog odbora Projekta općinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja ( MEG), predstavljena je lista partnerskih općina i gradova koji će biti podržani u okviru projekta. Projektni odbor je informiran o metodologiji i procesu odabira partnerskih općina i gradova te je upoznat  i sa listom od 18 izabranih partnerskih jedinica lokalne samouprave, uključujući: Bihać Tešanj, Teslić, Žepče, Bosanska Krupa, Gračanica, Gradiška, Prijedor, Sanski Most, Cazin, Velika Kladuša, Doboj, Kalesija, Tuzla, Gradačac, Prnjavor, Kozarska Dubica i Kostajnica.

Tokom prve četverogodišnje faze projekta, pružit će se podrška organima vlasti u unapređenju kvaliteta i dostupnosti javnih usluga i infrastrukture za najmanje 700.000 građana, među kojima su i socijalno najugroženije kategorije stanovništva. Osim toga, planirana je i saradnja sa privatnim sektorom u svrhu podrške otvaranju novih radnih mjesta. Budžet za prvu fazu projekta iznosi približno 21 milion konvertibilnih maraka, a očekivano maksimalno sufinansiranje parterskih jedinica lokalne samouprave  je oko 1,8 mil švicarskih franaka.