GRAD BIHAĆ putem Službe za Civilnu zaštitu, stručne i zajedničke poslove obavještava mještane bihaćkih najudaljenijih mjesnih zajednica Martin Brod, Kulen Vakuf, Orašac i Gata da će predsjednicima mjesnih zajednica biti tokom dana dostavljeni obrasci za prijavu šteta od poplava.

Na taj način mještanima navedenih mjesnih zajednica će biti olakšana prijava štete nastale od poplava, a popunjene obrasce moći će predati kod predsjednika mjesnih zajednica do krajnjeg roka za prijavu šteta 20. decembra 2022. godine.

Obavijest o prijavi šteta od poplava

Obavještavaju se građani, udruženja, javna preduzeća i ustanove, pravna i fizička lica koji su pretrpjeli štetu na svojim materijalnim dobrima nastalu od poplava, da istu mogu prijaviti Službi za civilnu zaštitu, stručne i zajedničke poslove u roku od osam dana od dana nastanka prirodne nesreće – poplave, tačnije do 20. decembra 2022. godine, putem protokola u šalter sali Gradske uprave na adresi Bosanska 4 Bihać.

Prijava se podnosi na propisanom obrascu PR-Š i isti se može preuzeti na info pultu Gradske uprave Bihać na adresi Bosanska 4.

Bitno je naglasiti da je prijavljivane štete na ovaj način aktivnost je koja u skladu sa Pravilnikom o procedurana, uslovima, kriterijima i prioritetima za dodjelu pomoći građanima i pravnim licima za saniranje štete, prethodi izlasku komisija za procjenu šteta na teren.

Prijave štete podnešene nakon 20. decembra 2022. godine neće se uzimati u razmatranje.