Grad Bihać ove godine dodjeljivat će stipendije u iznosu od 40.000 KM.

U akademskoj 2021/2022. godini stipendirat će se 20 novih korisnika dodjelom stipendije redovnim studentima visokoškolskih ustanova koji studiraju na preddiplomskom (I ciklus) i diplomskom (II ciklus) studiju.

Dodijelit će se stipendije za deficitarna i ostala zvanja i to za deficitarna zvanja za prvu godinu studija: 5 stipendija, za deficitarna zvanja drugu i više godine studija: 5 stipendija, za ostala zvanja za prvu godinu studija: 5 stipendija i za ostala zvanja za drugu i više godine studija: 5 stipendija

Kako je istaknuto, akt kojim se utvrđuju deficitarna zvanja donosi gradonačelnik prije raspisivanja konkursa na osnovu podataka JU Službe za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona, a ako se ne prijavi dovoljan broj studenata deficitarnih zvanja, stipendije će se dodijeliti studentima ostalih zvanja prema utvrđenoj rang listi.

Visina stipendije utvrđuje se u mjesečnom iznosu od 200 KM po korisniku-stipendisti za deset mjeseci tekuće akademske godine.

Konkurs za dodjelu stipendija će se objaviti u jednim dnevnim novinama, na oglasnoj tabli Grada i na web stranici Grada.