Bihać i mađarski grad Nađkanjiža (Nagykanizsa – Velika Kanjiža) još 2008. godine potpisali su Sporazum-Povelju o saradnji i bratimljenju. Od tada pa do danas bratski odnos dvaju gradova manifestira se saradnjom lokalnih uprava.

I ove godine u Nađkanjiži se održao dvodnevni festival povodom obilježavanja Dana grada Nađkanjiža. Tom prilikom, gradonačelnik Bihaća Elvedin Sedić zajedno sa savjetnikom Edinom Moranjkićem prisustvovao svečanoj sjednici Gradskog vijeća Nađkanjiže na kojoj je dodjelom posebne plakete Gradu Bihaću obilježeno petnaest godina od bratimnjenja Bihaća i Nađkanjiže.

Nakon toga Sedić se sastao sa gradonačelnikom Balogh Lászlóm i njegovim saradnicima gdje se razgovaralo o mogućnostima proširenja saradnje.

“Bihać i Nađkanjiža imaju zajedničku historiju i saradnju dugu 15 godina. Na ovaj način našu saradnju obnavljamo i želimo je proširiti. Razgovarali smo o privrednoj saradnji i projektima iz oblasti obnovljivih izvora energije gdje nam se pružaju određene prilike kada je u pitanju prekogranična saradnja u vidu zajedničkih aplikacija na fondove EU ”, rekao je Sedić.

Bila je to i prilika da se još jednom predstave i promoviraju prirodne ljepote i turistički potencijali Grada Bihaća i Nacionalnog parka “Una”.

“Izuzetno je zadovoljstvo ugostiti gradonačelnika našeg bratskog Bihaća. Posebno, jer ove godine obilježavamo 15. godišnjicu našeg prijateljstva. Zbog situacije s korona virusom od kad sam izabran za gradonačelnika Nađkanjiže nisam uspio posjetiti Bihać, ali ću u narednom periodu to sigurno učiniti i još više ćemo učvrstiti našu saradnju”, rekao je gradonačelnik Nađkanjiže Balogh László.