Gradonačelnik Elvedin Sedić danas je u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK-a razgovarao sa ministrom Edvinom Alijanovićem o Inicijativi za sufinansiranje razlike u cijeni boravka djece u privatnim vrtićima koju je Grad Bihać uputio tom ministarstvu.

Naime, na području grada Bihaća djeluje šest privatnih vrtića registrovanih u skladu sa Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju, koji pohađa 334 djece predškolskog uzrasta.

Jedan od razloga zbog kojih se roditelji odlučuju upisati dijete u privatni vrtić je nedostatak smještajnih kapaciteta JU “Gradski vrtić” Bihać koji nisu dovoljni za svu djecu predškolskog uzrasta sa područja grada.

Međutim, iz ekonomskih razloga cijene privatnih vrtića su znatno veće u odnosu na cijenu Gradskog vrtića, te se kreću do 280 KM za razliku od gradskog vrtića čija cijena je utvrđena u iznosu od 150 KM. S obzirom na ovu činjenicu roditelji djece koja pohađaju privatne vrtiće su u nepovoljnijem finansijskom položaju u odnosu na roditelje djece koja pohađaju Gradski vrtić.

Imajući u vidu da značajan broj roditelja nije u mogućnosti dijete upisati u Gradski vrtić, a neka djeca zbog finansijske situacije roditelja i nedostatka smještajnih kapaciteta Gradskog vrtića uopće ne pohađaju vrtić, gradonačelnik Grada Bihaća uputio je Inicijativu da se u Budžetu USK za 2023. godinu planiraju sredstva za sufinansiranje razlike u cijeni privatnih vrtića u odnosu na cijenu Gradskog vrtića.

Na danas održanom sastanku konstatirano je da će nadležno ministarstvo u Budžetu USK za 2023. planirati određena sredstva za tu namjenu kako bi se u tekućoj godini započelo sa realizacijom inicijative i sufinansirao dio razlike u cijeni, odnosno kako bi se u narednim godinama postepeno došlo do potpunog iznosa sufinansiranje razlike u cijeni vrtića.