Obraćanje gradonačelnika Bihaća Elvedina Sedića na 47. redovnoj sjednici Gradskog vijeća u vezi Rebalansa Budžeta Grada Bihaća za takuću godinu, odnosno Prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Grada Bihaća za 2024. godinu.

– Osnovni razlozi izmjena i dopuna Budžeta Grada Bihaća sadržani su u dvije činjenice, prva je vezana za dug prema Poreznoj upravi za dopirinose iz 2012. – 2013. godine koji smo morali izmiriti, te sredstva za kapitalne projekte koja su došla u Gradski budžet sa viših nivoa vlasti, rekao je Elvedin Sedić, te naglasio da izmirenje nepredviđenog duga prema Poreznoj neće ugroziti realizaciju kapitalnih projekata.