Gradska uprava Bihaća u protekle tri godine realizirala je brojne projekte prekogranične saradnje zahvaljujući kojima je na području Bihaća uspješno investirano dva miliona eura. I ove godine grad Bihać nastavlja kandidirati zajedničke projekte sa partnerskim gradovima u Hrvatskoj, a tim povodom u Petrinji je održan sastanak predstavnika gradsa Bihaća i Petrinje. Oba grada zajednički će kandidirati projekte za IPA Program prekogranične saradnje Hrvatska-BiH-Crna Gora 2014-2020.godina koji obuhvaća 12 županija u Hrvatskoj, 110 općina i gradova u BiH i 10 općina u Crnoj Gori i ima ukupni budžet 50 miliona eura.

Prema riječima Smaila Toromanovića, Savjetnika gradonačelnika Bihaća, gradovi Bihać i Petrinja, aplicirati će projekte koji se odnose na razvoj turizma i zaštite kulturnog i prirodnog naslijeđa koji ima budžet 15 miliona eura.

“Kada je u pitanju grad Bihać kandidirati ćemo projekte koji se odnose uređenje soba i sanitarnog čvora planinarskog doma Plješevica, uređenje 15 kilometara biciklističke staze Zavalje- Pršne Uvale- Duga Luga – Veliki Skočaj , 17 kilometara pješačkih staza na potezu Zavalje-Pršne Uvale-Duga Luka , 3 vidikovca, 7 usmjeravajućih tabli , te urediti ćemo planinarsko skolištePahuljica na lokalitetu Šabina greda “- kazao je Toromanović.

12957487_535987749859875_4630377525673550667_o

Petrinjski gradonačelnik Darinko Dumbović istakao je da će grad Petrinja biti spreman i sa svoje strane učiniti sve da projekti dobiju pozitivan odgovor, istaknuvši da želi jačati prijateljske, kulturne,sportske i privredne odnose Petrinje i Bihaća u narednom periodu.