Iako je prošle godine izgledalo sve bajkovito nakon potpisivanja ugovora o prevozu učenika, kojim su učenici u Gradu Bihaću imali besplatnu autobusnu, završetak ove priče je pokazatelj da kod nas ništa ne može biti dobro onako kako izgleda.

Prema informacijama sa kojima raspolaže portal USN.ba, prošle subote prevoznici sa područja Grada Bihaća su trebali održati protest, želeći na takav način da ukažu na mogući scenarij koji može da se dogodi u Bihaću, muđutim isti je odgođen kako se ne bi širila panika i još jednom pokuša naći zajednički jezik za rješavanje ovog sada već velikog problema.

Naime, ugovori koji su potpisani prošle godine se ne poštuju od strane Gradske uprave u vidu isplate obaveza, tako da je veći dio prevoznika sada u poziciji da ne može servisirati obaveze prema poreznoj upravi od koje traže odgodu plaćanja obaveza i doprinosa.

Ukupan dug Grada Bihaća prema svim prevoznicima iznosi nešto više od 200 hiljada KM, a ukoliko se bar dio tog duga ne isplati, ne samo da je upitan nastavak besplatnog prevoza učenika već su upitne skoro sve autobusne linije na području Bihaća.

Školska godina počinje za 11 dana, a ugovori nisu potpisani, prevoznici su u strahu da će i ove godine biti dovedeni pred svršen čin kada će biti primorani potpisati štetne ugovore kako bi zadržali linije prevoza. No, priča o ugovorima će stupiti na snagu tek kada prevoznici servisiraju svoja dugovanja i obaveze prema svojim dobavljačima, a servisiranje istih svakako nije moguće dok Gradska uprava ne izvrši svoje obaveze.

Da li će Grad izvršiti obaveze kako ne bi doveo u pitanje prevoz u Bihaću, a samim tim i prevoz učenika ostaje nam da vidimo u narednih jedanaest dana.

/USN.ba