Na prošloj sjednici Skupštine USK-a usvojen je rebalans budžeta USK-a. Najviše pažnje privukao je pokušaj da se kao tačka dnevnog reda uvrsti 5 miliona KM za pomoć nižim nivoima vlasti, bez jasne vizije gdje bi te pare bile utrošene.
Navodno je trenutno rukovodstvo SDA USK naložilo da se ovih 5 miliona KM uvrsti kako bi aktivnosti nižih nivoa vlasti bile pomognute u izbornoj godni.

Neki skupštinski poslanici bili su voljni ispoštovati naredbu svog stranačkog rukovodstva, bez obzira što je takva odluka licemjerna u trenutku kada je bužet USK-a u ogromnom deficitu i kada se plate budžetskih korisnika smanjuju za 8%.

Dok je pola SDA-ovih poslanika u Skupštini USK-a na čelu sa predsjedavajućim Skupštine Nijazom Hušićem insistiralo na ovoj tački, druga polovina SDA-ovih poslanika na čelu sa predsjednikom kluba SDA Samirom Veladžićem glasalo da ta tačka skine sa dnevnog reda.

11 poslanika koju su glasali za ovu tačku dnevnog reda: Predsjedavajući Skupštine Nijaz Hušić (SDA), Edin Bašagić (SDA), Ahmet Egrlić (SDA), Damir Hodžić (SDA), Samir Muminović (SDA), Admir Hadžipašić (ASDA), Rasim Pajić (ASDA), Safet Veladžić (ASDA), Munir Duraković (ASDA), Samir Abazović (ASDA), Hajrudin Halilović (ASDA).

19 poslanika koji su glasali protiv ove tačke dnevnog reda su: Predsjednik kluba SDA Samir Veladžić (SDA), Mehmed Mahmić (SDA), Sanel Mahić (SDA), Asmir Ćufurović (SDA), Nisvet Jusić (SDA), Albin Muslić (SDP), Mladen Lonić (SDP), Amir Murić (SDP), Željko Mirković (SDP), Farko Hodžić (DF), Ekrem Prošić (DF), Sanil Hasić (DF), Nedima Zulić (DF), Nijaz Kadirić (SBB), Admir Mušanović (SBB), Merisa Sušić (SBB), Mirvet Beganović (LS BIH), Rasim Kantarević (LS BIH), Kenan Keserović (DNZ).

Da li ova situacija pokazuje da u Skupštini USK-a imamo i principijelne poslanike koji nisu spremni pod svaku cijenu podržavati odluke stranačkog rukovodstva ili se radi o dvije različite struje unutar vladajuće stranke, nije potpuno jasno.

Bilo kako bilo, ovih 5 miliona ostaje u budžetu USK-a.

/ABC.ba