Na današnjoj 26.sjednici GV Bihać , vijećnici nisu dali podršku Prijedlogu Odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Grada Bihaća za 2016. Godinu. Za rebalans budžeta glasalo je 13 vijećnika, devet vijećnika je bilo protiv a dva suzdržano.

Usvojen je i Izvještaj o utrošku sredstava namijenjenih za razvoj poljoprivrede na području grada Bihaća za 2015. Godinu. Realizacijom Odluke o utrošku sredstava namijenjenih za razvoj poljoprivrede na području grada Bihaća isplaćen je dug iz 2014.godine u iznosu od 143.702 KM. U 2015.godini podnešeno je 842 zahtjeva za novčane poticaje u poljoprivrednoj proizvodnji i stvorena obaveza za proizvodnju u iznosu od 151.975 KM , a za sufinanciranje projekata u poljoprivredi utrošeno je 103.437 KM. Pored ovoga, u 2015.godini sufinanciran je rad udruženja iz oblasti poljoprivrede.

Vijećnici su između ostalog na današnjoj sjednici usvojili Prijedlog Etičkog kodeksa izabranih zvaničnika grada Bihać,  Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za potpunu eksproprijaciju nekretnina u svrhu rekonstrukcije i dogradnje mosta preko rijeke Une za naselje Brekovica u korist JU „Zavod za prostorno uređenje“ Bihać, te Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Pravilnik o plaćama, naknadama i ostalim primanjima zaposlenika JU za sport, odmor i rekreaciju Bihać.