Odlukom Opcinskog suda u Bihaću, a u slučaju koje je vodilo Kantonalno tužilaštvo USK, po svim tačkama optužnice oslobođeni su Sadiković Harun i Sadikovic Edi.

Nakon svjedočenja svjedoka, vještačenjem telefona, vještačenjem specijaliste, medicinskog vještaka, sud je utvrdio da Sadikovic Harun i Sadikovic Edi nisu krivi za djelo koje im se stavlja na teret “Nasilničko ponasanje”.