Na osnovu zahtjeva Sindikalne organizacije Kantonalne uprave za šumarstvo za rješavanje problematike radnog statusa uposlenika Kantonalne uprave za šumarstvo, Mustafa Ružnić, premijer Unsko-sanskog kantona sazvao je danas radni sastanak predstavnika nadležnih za rješavanje ovog problema.

Sastanku su, pored predstavnika Sindikalne organizacije bili prisutni i predstavnici: Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Ministarstva finansija, direktor Kantonalne uprave za šumarstvo i direktora ŠPD ,,Unsko-sanske šume“ do.o. Bosanska Krupa.

Nakon sagledavanja ukupne situacije zadužen je direktor Kantonalne uprave za šumarstvo da do sutra (26.10.2018. godine ) dostavi akt ŠPD ,,Unsko-sanske šume“ d.o.o. Bosanska Krupa, sa podacima uposlenika Kantonalne uprave za šumarstvo – čuvara šuma, kojima je prestao radni odnos u skladu sa Zakonom o šumama, a Uprava ŠPD ,,Unsko-sanske šume“ d.o.o. Bosanska Krupa da odmah čuvarima šuma ponudi zaključenje Ugovor na neodređeno vrijeme, bez utvrđivanja perioda probnog rada te da se rijese problemi ovih radnika koji traju vec dvije godine.