Ibrahimbegović Zlatan, Kasić Lejla i Muratović Fata uspješno odbranili završne diplomske radove

efbi.unbi.ba
Na Ekonomskom fakultetu u Bihaću upriličene javne odbrane diplomskih radova kandidata: Ibrahimbegović Zlatana, Kasić Lejle i Muratović Fate.

Kandidat Ibrahimbegović Zlatan, uspješno je odbranio rad na temu “Internet i SEO optimizacija kao marketing izazovi za uspješniju komunikaciju sa klijentima” pod mentorstvom doc. dr. Kenana Mahmutovića.

Kandidatkinja Lejla Kasić uspješno je odbranila rad na temu “Uloga i značaj kulture i subkulture prilikom donošenja odluke o kupovini” pod mentorstvom doc. dr. Arnele Nanić.

Kandidatkinja Fata Muratović, uspješno je odbranila rad na temu “Percepcija i stavovi potrošača o privatnim markama trgovačkog lanca” pod mentorstvom doc. dr. Arnele Nanić.

Kandidati su branili radove pred komisijom u sastavu:

  1. Vanr. prof. dr. Mirela Kljajić Dervić
  2. Doc. dr. Kenan Mahmutović
  3. Doc. dr. Arnela Nanić

Ekonomski fakultet upućuje čestitke studentima na uspješnim odbranama diplomskih radova i stečenim zvanjima bachelora poslovne ekonomije, uz želju da i dalje nastave svoje obrazovanje i stručno usavršavanje na II ciklusu Ekonomskog fakulteta u Bihaću.0

Zadnje diskusije / FORUM

Anketa

Da li se osjećate sigurno u vlastitom gradu ?

Loading ... Loading ...