Ima li ceste do Une, kojoj se svi dive?

Oslobodjenje.ba
Nacionalni Park Una postoji osam godina, na prostoru od 19.800 hektara u administrativnom teritoriju općine Bihać i u manjem dijelu općine Drvar. Obuhvata prirodni rezervat sa prelijepim kanjonom i slapovima rijeke Une, te šumskim prostranstvima. Nakon proglašenja Zakona o Nacionalnom parku Una 2009. godine, registrirano je i Javno preduzeće Nacionalni park Una d.o.o. Bihać. Studija izvodivosti je urađena još prije deset godina, te je predviđala da Nacionalni park postane samoodrživ nakon pet godina finansiranja.

Prolongiranje

Ove sedmice iz tekućih transfera drugim nivoima vlasti i fondovima, za NP Una odobreno je 500.000 KM kao redovna godišnja tranša iz Vlade FBiH. Od studije se odstupilo, jer NP Una još nije samoodrživo preduzeće.

– Vlada je usvojila utrošak, to su redovna sredstva. S tim sredstvima se održava samo rad Nacionalnog parka, takozvani hladni pogon. Iako je procedura pokrenuta i onih 500.000 što je planirano u budžetu, mi još u ovoj godini nismo dobili ni marku. Što se tiče teze o samoodrživosti, koja jeste bila predmet te studije, uslov je također bio da se u roku pet godina NP Una finansira sa budžeta u iznosu od 900.000 godišnje, ali to nije tako. Kako je iznos sveden na 500.000 godišnje, iz tog razloga je rečeno da se samofinansiranje prolongira na deset godina. Bitan je bio i drugi uslov, a to je da se mimo toga svake godine ulažu investicije u infrastrukturu i razvoj Nacionalnog parka od po dva miliona KM, a ništa se od toga nije desilo. Mi bismo sigurno i u roku od deset godina mogli ostvariti samoodrživost kad bi bilo ulaganja u obimu kakav je predviđen u studiji, kazao nam je Amarildo Mulić, direktor Nacionalnog parka Una.

Nacionalnom parku Una je, od osnivanja, iz budžeta FBiH isplaćeno ukupno 3.230.000 KM.

Federalno Ministarstvo okoliša i turizma sklopit će ugovor o namjenskom prijenosu sredstava na transakcijski račun NP Una, koji će ih utrošiti u skladu s planom i programom koji će usvojiti pomenuto ministarstvo, onako kako se to radilo i prethodnih godina. Brzog razvoja parka za sada neće biti, iako u ovom preduzeću bilježe godišnji porast posjeta turista za konstantnih 20 posto više u odnosu na prethodnu godinu.

80.000 posjeta

Nacionalni park Una ostvario je prošle godine 350.000 maraka vlastitih prihoda, a, kako nam je kazao direktor, na kraju ove godine očekuju da to bude oko 400.000 KM. Imaju 13 stalno zaposlenih i tokom šest mjeseci oko 40 sezonskih radnika. Preduzeće, iako nije samoodrživo, ipak je respektabilno.

– Prošle godine imali smo 60.000, a do kraja godine očekujemo da imamo 80.000 posjeta sa plaćenom uslugom parka. Ali, mi ne možemo u jednoj godini prihvatiti više od 100.000 posjetilaca, jer prosto nema kapaciteta i infrastruktura nije još na potrebnom nivou, napomenuo je Mulić.

Problem su prihvat, protok i organizacija ljudi, loše i neasfaltirane ceste i nedostatak infrastrukture.0

Zadnje diskusije / FORUM

Anketa

Da li se osjećate sigurno u vlastitom gradu ?

Loading ... Loading ...