Održana je panel diskusija naziva “Imperium Paradise”, gdje je uz prezentaciju Imperium Festival raspravljano o općoj festivalskoj ponudi i potencijalima turističkog razvoja grada Bihaća kao festivalske destinacije.

Naglasak je stavljen na važnost lokalne podrške i partnerstva između građana i događaja za uspjeh svih festivala i manifestacija u gradu.

Istaknute su prednosti Bihaća, uključujući geografsku lokaciju, cjenovnu konkurentnost i prirodne ljepote, te potrebu za nastavkom promocije i podrške lokalnih događaja radi izgradnje Bihaća kao destinacije za vrhunske evente.

Imperium Festival će se održati od 02. do 04.08. u Bihaću.

Sudionici panela su bili:
– Inis Bahić, organizator
– Edin Moranjkić, Grad Bihać
– Dijana Pečenković, TZ Bihać
– Nermin Nino Kasupovic, Effect Agency
– Kenan Kečanović, moderator panel diskusije