Zastupnik u Skupštini Unsko-sanskog kantona dr. Emir Šabić, inače kadar bihaćke SDA, na današnjoj sjednici podnio je Inicijativu da se u Finansijskom planu Zavoda zdravstvenog osiguranja USK-a za 2024. godinu predvide i obezbjede sredstva za kupovinu i ugradnju implatibilnog cardioverter defeibrilatora (ICD) za pacijente, kojim je indicirana njegova implatacija.

Radi se o elektroničkom uređaju, koji se koristi u terapiji i prevenciji malignih srčanih aritmija (ventrikularna tahikardija i fibrilacija). Ovakva vrsta srčanih aritmija nastaje bez upozorenja i mogu biti fatalne u samo nekoliko minuta, stoga ih je teško ili nemoguće liječiti uobičajnim metodama.

Tržišna cijena ovakvog jednog uređaja iznosi 21.000 KM. U ovom trenutku, Zavod zdravstvenog osiguranja USK-a snosi troškove u vrijednosti od samo 4000 maraka, dok su osiguranici prinuđeni obezbjediti čak 17.000.
S obzirom da se radi o potrebi za finansiranje oko 20 uređaja na godišnjem nivou, do čega se došlo na osnovu potreba u 2023. godini, te da je riječ o uređaju koji prevenira iznenadnu srčanu smrt, dr. Šabić smatram da je neophodno urgentno djelovati i obezbjediti potrebna sredsva.

Ova inicijativa ima širi javno – zdravstveni značaj i siguran sam da će to biti prepoznato od Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike, kao i od menadžmenta Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona, istakao je dr. Šabić.