U Bihaću su predstavljeni rezultati dvogodišnje provedbe projekta „Jačanje društvene kohezije u zajednicama u kojima borave ljudi u pokretu“ kojeg je implementirala Međunarodna organizacija za migracije u saradnji sa svojim partnerima. Ovaj projekt je sa nešto više od dva miliona eura finansirala Evropska unija s ciljem uspostavljanja dijaloga građana i vlasti s ljudima u pokretu te pružanja efikasnog odgovora na situacije uzrokovane povećanim prisustvom migranata i izbjeglica.

BIHAĆ, 27. januara – U sklopu projekta „Jačanje društvene kohezije u zajednicama u kojima borave ljudi u pokretu“ realizirane su inicijative korisne za lokalne zajednice kao što su postavljanje javne rasvjete, rekonstrukcija puteva i obnova objekata javnih službi.

IOM i UNHCR su, zajedno s manjim partnerskim organizacijama civilnog društva i uz podršku Evropske unije, učinili mnogo na osiguranju podrške ranjivim kategorijama i obnovi infrastrukture u jedinicama lokalne samouprave, o čemu su sinoć govorili predstavnici UNHCR-a, IOM-a i Delegacije EU u BiH.

(rtvusk.ba)