Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine na vanrednoj sjednici odobrio je budžet FBiH za narednu godinu, kojeg je predložila Federalna vlada u iznosu od 2.747.628.075 KM, a što je za šest posto više u odnosu na ovogodišnji.

Delegacija Vlade USK na čelu sa premijerom Huseinom Rrošićem boravila je u Sarajevu u radnoj posjeti Predstavničkom domu Federalnog Parlamenta BiH.

Prije početka vanrednog zasjedanja Predstavničkog doma, na kojem se usvajao prijedlog budžeta Federacije za 2017. godinu, premijer Rošić je razgovarao s federalnim premijerom Fadilom Novalićem i zastupnicima o grant sredstvima namijenjenim USK-u.  Riječ je o 12 miliona KM koji će kroz predloženi federalni budžet za narednu godinu biti osigurani, istakla su dvojica premjera po završetku sastanka.

– U Budžetu FBiH za 2017. godinu od 30 miliona za podršku privrednim subjektima za prvo zapošljavanje naš kanton že dobiti 9 miliona KM. Iz sredstava namjenjenih nižim nivoima vlasti, od ukupno 12 miliona USK će dobiti 2 milona KM. Sredstva namjenjena za sanaciju zdravstvenih ustanova iznose 9 miliona, od čega će Kantonalna bolnica dobiti 1 milion KM, naveo je premijer Vlade USK, Husein Rošić, zahvalivši se ministru Dediću i Krajiškim zastupnicima, dodavši kako će iz kreditnih sredstava namjenjenih za infrastrukturne projekte najveći dio biti dodijeljen Unsko-sanskom kantonu.

Nakon posjete Predstavničkom domu Parlamenta FBiH, delegacija USK održala je još nekoliko sastanaka s članovima Federalne vlade i Vlade Kantona Sarajevo.

Zajmovi

Federalni premijer Fadil Novalić, obrazlažući budžet poslanicima, naveo je između ostalog da planirani primici od 762.604.023 KM dolaze i od prodaje finansijske imovine u iznosu od 120.000.000 KM (tzv. prodaja potraživanja).

– U suštini, Federacija će prodati potraživanja određenih javnih preduzeća zainteresiranim komercijalnim bankama uz određeni diskont. Drugim riječima, komercijalne banke će obezbijediti FBiH iznos kredita neophodnog za servisiranje dvogodišnje ili trogodišnje obaveze javnog duga krajnjih korisnika, u ovom slučaju javnih preduzeća, a krajnji korisnici – javna preduzeća svoj dug će direktno servisirati prema komercijalnim bankama, a ne prema budžetu FBiH – premijerove su riječi.

U tom kontekstu ističe zajmove primljene kroz državu u iznosu od 282.604.023 KM i primitke od domaćeg kratkoročnog zaduživanja u iznosu od 360.000.000 KM.

Ukupni prihodi od poreza projicirani su u budžetu na 1.571 milion KM i u odnosu na prethodnu godinu veći su za 130,4 miliona KM ili 9,1 posto. Neporezni prihodi su 414 miliona KM, što je za 32,2 miliona KM manje u odnosu na 2016.

Tekuća rezerva u 2017. iznosit će 5.155.000 KM, a plaće, naknade troškova zaposlenih i doprinosi planirani su u ukupnom iznosu od 233 miliona KM.

– Broj zaposlenih planiran u nacrtu budžeta iznosi 7.210 i manji je za 150 u odnosu na ovu godinu, a na osnovu Dokumenta politike o ograničavanju javne potrošnje za plaće i naknade troškova zaposlenih – istakao je Novalić.

Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge planirani su u iznosu od 91,4 milion KM, što je za 0,4 miliona KM manje u odnosu na dosadašnji budžet.

Tekući transferi i drugi tekući rashodi iznose 1.034,1 milion KM, odnosno smanjeni su za 39,3 miliona KM u odnosu na 2016. godinu.

– Na ime Zakona o uvezivanju nedostajućeg radnog staža, planirano je 26 miliona KM i namjerava se finansirati sredstvima od privatizacije, koja će biti locirana na escrow računu u okviru Jedinstvenog računa trezora budžeta FBiH – dodao je premijer.

Uvećava se transfer za Zavod PIO i iznosi 254 miliona KM. To će, tvrdi Novalić, povećati likvidnost Zavoda.

Novina u budžetu za 2017. u odnosu na 2016. je stavka od 30 milijuna KM na ime subvencija privatnim poduzećima i poduzetnicima za financiranje prvog zapošljavanja i samozapošljavanja.

Kapitalni transferi od 26 miliona KM, naglasio je, veći su za 9,6 miliona KM u odnosu na prošlogodišnji budžet, kao i izdaci za kamate od 148,4 KM (povećanje za 25,1 KM).

Izdaci za nabavku stalnih sredstava su planirani u iznosu od 38 miliona KM.

– Najznačajniji u ovoj grupi rashoda su smještaj institucija Vlade FBiH u Sarajevu (nabavka građevina) u iznosu od 12,1 miliona KM, i Mostaru (rekonstrukcija i investiciono održavanje) 8,4 miliona KM – rekao je federalni premijer Fadil Novalić.

Poručio je da se Vlada opredijelila za nastavak saradnje s MMF-om te nastavlja ispunjenje mjera definiranih Dopunskim pismom namjere, a sve u okviru proširenog aranžamana s MMF-om.

Zaduženje

U narednom periodu naglasak je na smanjivanju deficita i javne potrošnje, a posebno smanjenje rasta vanjskog duga.

– Zadužujemo se 762,6 miliona KM da bismo otplatili dug u iznosu glavnice od 1.140,7 miliona KM, na šta dodajemo kamatu u iznosu od 148,4 miliona KM što ukupno iznosi 1.289,1 miliona KM – poručio je Novalić poslanicima Predstavničkog doma Parlamenta.

Obrazlažući najznačajnije transfere u predloženom budžetu Federacije za narednu godinu, kazao je da će trajni revolving fond kod Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije biti umanjen za 3,3 miliona KM.

– Međutim, ulaganja će biti i veća jer ćemo sve to uvezati i upakovati u novi paket s revolving kreditom u UNION banci – rekao je Novalić.

U predloženom budžetu dodatnih šest miliona KM, naglašava, bit će osigurano s pozicije japanski grant i jedan milion KM s pozicije sudske presude.

Amandmani (Vladini) koji postaju sastavni dio teksta predloženog budžeta rezultiraju uvećanim transferom za niže nivoe vlasti sa 10 na 12 miliona KM i s devet miliona KM za sanaciju lošeg stanja u zdravstvenim ustanovama.

Svi ostali transferi ostaju na nivou budžeta u 2016. godini, osim što se, dodaje Novalić, uvećava transfer za Zavod PIO i iznosi 254 miliona KM.

/abc/RTVUSK/Fena