“Radovi na sportskoj dvorani “Luke” konačno su završeni. Nova ljepotica sprema je za upotrebu”, navodi se u uvodu službenog saopćenja Grada Bihaća.

Dalje se navodi da rekonstruisani i dograđeni objekt Sportske dvorane Luke, pored kompletno renovirane velike sale, ima još jednu novodograđenu veliku salu za loptačke sportove. Sanirane su postojeće i izgrađene nove svlačionice i mokri čvorovi, dograđene su nove tribine sa 400 dodatnih mjesta, postavljena je kompletna nova fasada od termopanela i novo krovište, te je ugrađen novi energetski-efikasan sistem grijanja i hlađenja, kao i nove elektroinstalacije i rasvjeta. Ispod nove velike sale nalaziće se još nekoliko manjih sala za idividualne sportove.

Pogledajte slike u nastavku: