Konstituiranjem novog saziva Gradskog vijeća Bihać i izborom vijećnika Davora Župe za predsjedavajućeg GV Bihać, okončan je proces formiranja izvršne i zakonodavne vlasti u gradu Bihaću nakon lokalnih izbora održanih 2.oktobra ove godine. Za izbor Davora Župe (DF) na poziciju predsjedavajućeg GV Bihać u naredne četiri godine , glasalo je svih 30 vijećnika, odnosno pet vijećnika Građanskog saveza, SDP BiH, ASDA, dva vijećnika Demokratske fronte, 11 vijećnika SDA i dva vijećnika SBB.

Zahvalivši se svim vijećnicima na jednoglasnoj podršci i ukazanom povjerenju da u naredne četiri godine vodi rad GV Bihać, novoizabrani predsjedavajući Davor Župa,kazao je da građani Bihaća od svih vijećnika u naredne četiri godine očekuju ozbiljnost u radu, konstruktivne prijedloge i kritike, a ne političke nesuglasice i prepucavanja.

„Drago mi je što novi saziv GV Bihaća ima dosta mladih osoba, žena i iskusnih privrednika i osoba iz društveno-političkog života jer to može biti velika šansa da naš grad postavimo na mjesto kakvo i zaslužuje i nadam se da ćemo svojim radom i zalaganjem nakon četiri godine moći reći da se nemamo čega stidjeti i da smo uradili dobre stvari za građane Bihaća „-kazao je predsjedavajući Župa.

Čestitku novoizabranim vijećnicima i predsjedavajućem GV Bihać uputio je i Šuhret Fazlić,gradonačelnik Bihaća, kazavši da je ponosan što je izabran na dužnost gradonačelnika Bihaća u istom mandatnom periodu kada i aktuelni saziv GV Bihać kojeg čine ugledni građani Bihaća, privrednici, šest žena, brojni borci i komadanti Armije R BiH i mlade osobe sa puno ideja i spremnosti da se uhvate u koštac sa nagomilanim problemima.

„ Želim da u naredne četiri godine gradsku upravu Bihaća učinim maksimalno efikasnom,samostalnom,profesionalnom i na raspolaganju svima onima koji žele i jednu marku uložiti u razvoj našeg grada. Uvjeren sam da ću na tom putu imati podršku svih vijećnika u GV Bihać jer smo danas suočeni sa činjenicom da je teško financijsko stanje u gradu Bihaću i da imamo skoro 40 miliona KM dugovanja, od čega 30 miliona KM dolazi na naplatu već slijedeće godine. To se mora znati i ova činjenica treba da definiše pravac i rad ovog GV Bihać u naredene četiri godine.Pred nama su godine u kojima moramo sanirati dugovanja ,moramo štedjeti,neće biti novih zapošljavanja,neće biti neplanskih troškova i o svemu ćemo obavijestiti javnost „-kazao je gradonačelnik Fazlić.

Prije izbora novog rukovodstva GV Bihać, vijećnici su izabrali članove Komisije za rukovođenje tajnim glasanjem i Komisije za izbor i imenovanje. Tako su za članove Komisije za rukovođenje tajnim glasanjem izabrani Refik Imširović,predsjednik i članovi Muhamed Čavkunović i Hasan Keškić, dok će Komisiju za izbor i imenovanje sačinjavati Ilda Alibegović, predsjednica i članovi Fatka Kulenović, Ahmed Fatkić, Edin Felić i Damir Pečenković.

Također, Zlata Ibrahimpašić, sekretar GV Bihać , upoznala je vijećnike sa Izvještajem o provedenim lokalnim izborima za Gradsko vijeće Bihać održanim 02.oktobra 2016.godine, izabranim gradskim vijećnicima, o preuzetim mandatima, podnesenim ostavkama na dužnost vijećnika, kao i zamjenskim vijećnicima u Gradskom vijeću Bihać.

Konstituirajućom sjednicom GV Bihać do izbora predsjedavajućeg Davora Župe, predsjedavao je najstariji vijećnik Muhamed Čavkunović, koji je javnost upoznao da će svoj paušal u naredne četiri godine dodijeliti studentima sa prosjekom ocjena iznad 9 , Emini Mešić i Rami Mujagiću .