Posljednjih godina Bihać, ali i Unsko-sanski kanton, sve više se okreću iskorištavanju turističkih potencijala. Da bi to i nastavili potrebno je i u budućnosti sačuvati prirodna bogatstva, a u tom smislu čista rijeka Una bez građevinskih zahvata, poput hidroelektrana je prioritet.

Izgradnja hidroelektrane od 72 megavata na rijeci Unac, desnoj pritoci Une, koja teritorijalno spada u okvire Nacionalnog parka Una, postojeći je plan elektroenergetskog sektora u našoj zemlji. Iako, opredjeljenje federalnih vlasti je razvoj turizma, osobito u Krajini, pa bi izgradnja ovakvog kompleksa, ujedno značila i kraj za kvalitetnu turističku ponudu.

O inicijativi izgradnje hidrelektrane na Uncu u Nacionalnom parku Una nemaju službenih informacija i dopise.

„Kada je u pitanju BiH, razvoj sigurno energetskog sektora je potreban, međutim, mora biti usklađeno sa zakonima, u skladu sa standardima i smatramo da u području Nacionalnog parka Una takvi objekti sa aspekta i zakonske regulative, standarda i kriterija upravljanja zaštićenim područjima apsolutno nisu dobro došli“, ističe Amarildo Mulić, direktor Nacionalnog parka Una.

Govoriti istovremeno o uspješnoj turističkoj priči i hidroelektrani u zaštićenom području, nije moguće, a iz Bihaćke građanske inicjative poručuju, za čistu i nedirnutu Unu i Unac ćemo se boriti

/FTV