USAID Projekat asistencije energetskom sektoru (USAID EPA) organizovao je dvodnevnu radionicu koja je održana u Bihaću dana 8. i 9. juna na kojoj se razgovaralo o pojednostavljenju postupka odobravanja izgradnje malih solarnih elektrana, posebno solarnih postrojenja na krovovima postojećih objekata. Također, na radionici su predstavljene i aktivnosti na izradi novog seta energetskih zakona na federalnom nivou.

Radionica je okupila predstavnike Federalnog ministarstva prostornog uređenja, Federalnog ministarstva okoliša i turizma, Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, te kantonalnih ministarstava za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša.