Zajedničkim djelovanjem više organizacija i poduzeća uređen je kompletan lokalitet na kojem je smješten kamp, a slične aktivnosti će provoditi svake sedmicu.

Služba za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine u saradnji sa komunalnim preduzećem „Komrad“ iz Bihaća, osobljem humanitarne organizacije IPSIA i migrantima nastanjenim u prihvatnom migrantskom centru „Lipa“ realizovala je veliku akciju čišenja ovog lokaliteta.

Zajedničkim djelovanjem uređen je kompletan lokalitet na kojem je smješten kamp, a slične aktivnosti će provoditi svake sedmice.

Migrantski kamp „Lipa“ u novom ruhu bi trebao do zime primiti oko 2 000 migranata.

Kontejnersko naselje će biti podjeljeno u tri zone.

Prva za odrasle muškarce, druga za porodice sa djecom i treća za maloljetne migrante kojih je posljednih mjeseci sve više na ruti koja prolazi korz Unsko sanski kanton. U Kampu je trenutno oko 500 migranata, a kako bi do prijema novih stanovnika sve bilo u najboljem redu pristupilo se i čišćenju kompletne lokacije.

(rtvusk.ba)