Na vanrednoj sjednici Skupštine Unsko-sanskog kantona, održanoj danas u Bihaću, Jasmin Musić izabran je za predsjedavajućeg Skupštine. Zamjenici predsjedavajućeg su Ines Delić i Mladen Lonić.