Javna rasprava o Nacrtu zakona o boračkim udruženjima od posebnog društvenog značaja

vladausk.ba

Da bi se udruženje registrovalo kao Udruženje od posebnog značaja moralo bi, sukladno ovom zakonu, okupljati najmanje 55% članova iz kategorije koju predstavlja u FBiH (Armija R BiH, MUP R BiH, HVO i dr.)

Kantonalno i federalno ministarstvo za pitanja boraca danas su u Bihaću organizovali javnu raspravu o Nacrtu Zakona o boračkim udruženjima od posebnog društvenog značaja,. Cilj je ovog zakona da se tačno zna koja su boračka udruženja reprezentativna, a Nacrt je odobrio većinom glasova Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i uputio ga u dvomjesečnu javnu raspravu u sve kantone.

Ministar za pitanja boraca i RVI u Vladi Unsko-sanskog kantona Dževad Malkočpozvao je predstavnike boračkih udruženja da se aktivno uključe u raspravu o ovom Nacrtu Zakona kojim se uređuju uslovi za osnivanje i registraciju, finansiranje rada idjelatnosti, nadzor nad radom, nadležni organ za registraciju, te druga pitanja bitna za osnivanje boračkih udruženja od posebnog društvenog značaja.0

Zadnje diskusije / FORUM

Anketa

Da li se osjećate sigurno u vlastitom gradu ?

Loading ... Loading ...