JAVNI POZIVI za raspodjelu sradstava tekućih grantova – Grant za mlade i grant za kulturu

vladausk.ba

Grant za mlade za 2018. godinu iz Budžeta Unsko-sanskog kantona

Na osnovu člana 13. Zakona o organizaciji i nadležnostima kantonalnih organa uprave i upravnih organizacija („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj: 9/2013), i člana 38. Zakona o izvršavanju Budžeta za 2018. godinu („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj: 12/18), te u vezi sa Strategijom prema mladima Unsko-sanskog kantona 2018.-2022. godina („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj: 9/18), a na osnovu Odluke Vlade Unsko-sanskog kantona broj: 03-017-2293/2018 od 24.05.2018. godine Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta raspisuje

JAVNI POZIV
za raspodjelu sradstava tekućeg granta –  Grant za mlade za 2018. godinu iz Budžeta Unsko-sanskog kantona 

JAVNI POZIV
Obrazac – Budžet projekta – 2018
Obrazac – Projektni – prijedlog

Grant za kulturu za 2018. godinu iz Budžeta Unsko-sanskog kantona

Na osnovu člana 13. Zakona o organizaciji i nadležnostima kantonalnih organa uprave i upravnih organizacija („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj: 9/2013), u vezi sa članom 38. Zakona o izvršavanju Budžeta za 2018. godinu („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj: 12/2018), te na osnovu Odluke Vlade Unsko-sanskog kantona broj: 03-017-2294/2018 od 24.05.2018. godine, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta raspisuje

JAVNI POZIV

za raspodjelu sradstava tekućeg granta –  Grant za kulturu za 2018. godinu iz Budžeta Unsko-sanskog kantona

JAVNI POZIV
Obrazac – Budžet projekta – 2018
Obrazac – Projektni – prijedlog0

Zadnje diskusije / FORUM

Anketa

Da li se osjećate sigurno u vlastitom gradu ?

Loading ... Loading ...