Piše: Biscani.net

Grad Bihać obavještava sve građane da će se javni uvid u Prednacrt Regulacionog Plana “Dijela užeg gradskog centra sa dijelom Trga Maršala Tita” održati u periodu od 1. jula 2024. do 15. jula 2024. godine. Uvid će biti omogućen svakog radnog dana od 8.00 do 12.00 sati u prostorijama Službe za urbanističko planiranje, građenje, imovinsko-pravne i geodetske poslove, Odsjek za urbanističko planiranje i građenje (III sprat zgrade Gradske uprave, broj kancelarije 322).

Javna rasprava o Prednacrtu Regulacionog Plana održat će se 18. jula 2024. u 11.00 sati u Salonu za vjenčanja u zgradi Gradske uprave.

Pozivamo sve zainteresovane građane i pravne subjekte da svojim primjedbama, sugestijama, mišljenjima i prijedlozima daju doprinos ovom važnom projektu.