Ukupna vrijednost ovog projekta je 108.693 KM- Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša u Vladi Unsko-sanskog kantona finansijski će podržati projekat sa 40.000 KM iz sredstva ekoloških naknada za 2023. godinu.

Među desetinama aplikanata za namjenska sredstava iz ekoloških naknada za 2023. godinu je i JKP „KOMRAD” d.o.o. Bihać, koje se uredno prijavilo i ispunilo uslove Javnog poziva Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog kantona. U pitanju je projekt „Nabavka traktora za potrebe reciklažnog dvorišta”.

Vrijednost nabavke iz projektne dokumentacije iznosi 108.693 KM. Projekat je sufinansiran od strane Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša u iznosu od 40.000 KM.

Realizacija projekta šest mjeseci

Vrsta projekta je iz oblasti zaštite okoliša i to saniranje, poticanje izbjegavanja i smanjivanja nastajanja otpada, prikupljanje, recikliranje, ponovnu upotrebu, obradu i odlaganje svih vrsta otpada

Opći ciljevi projekta su poboljšanje infrastrukture reciklažnog dvorišta, te povećane količine svih vrsta reciklažnih sirovina. Specifični ciljevi se odnose na efikasniju obradu prikupljenih reciklažnih sirovina unutar reciklažnog dvorišta i mogućnost dodatnih proširenja izvora reciklažnih sirovina u gradu Bihaću i njihovo servisiranje.

Ciljne grupe na koje se odnosi projekat su: građani Bihaća (podizanje svijesti o bitnosti razdvajanja korisnih reciklažnih sirovina na mjestu nastanka i stvaranju preduslova za integralni sistem upravljanja otpadom), zatim JKP „Komrad“ d.o.o. (povećane količine reciklažnih sirovina, razvijenija komunalna infrastruktura i stvaranje pretpostavki za nova ulaganja i razvijanje reciklažne djelatnosti).

Rezultati koji se očekuju realizacijom projekta nabavke traktora za potrebe reciklažnog dvorišta su:

usljed bolje tehničke opremljenosti reciklažnog dvorišta, povećana brzina obrade reciklažnih sirovina;

mogućnost stvaranja dodatnih izvora reciklažnih sirovina;

učestvovanja u projektima povećanja količina odvojenih reciklažnih sirovina.

Projekat je trenutno u fazi nabavke traktora za potrebe reciklažnog dvorišta putem javnih nabavki. Otvaranje ponuda je zakazano 06. februara 2024. godine i provodi ga komisija za nabavke koju je imenovala Uprava preduzeća. Očekujem da će sve planirane aktivnosti biti provedene u predviđenom roku za realizaciju, ističe Muherem Veladžić, šef Službe tehničke pripreme i razvoja JKP „Komrad” Bihać.

N. Piralić / US novine “Krajina”