Pitanje je to kojeg svaki građanin koji živi od prosječne ili realne plaće u ovoj državi sebi postavlja. Kako se jesen približava, tako ovo pitanje postaje skoro pa najvažniji dio kućnog budžeta.

Osim enormnih poskupljenja svega, poskupljenja drveta i peleta samo su još jedan dio stvarnosti građana koje, sve je očiglednije politika ove države tjera na prosjački štap. Nametanjem zabrane izvoza cijepanog drveta, Vijeće ministara ove države proizvođače je dotjeralo do toga da ne mogu plaćati svoje kredite, radnike i da su pred stavljanjem ključa u brave svojih firmi i otvaranja kartona nezaposlenih u službama za zapošljavanje…