Na raspolaganju je iznos od 300 000 KM.

Ovih dana raspisan je javni poziv za zainteresirane u okviru jedne od financijskih linija, a odnosi se na bespovratna sredstava.

Na raspolaganju je iznos od 300.000 KM. Direktor Fonda za pomoć u stambenom zbrinjavanju boračke populacije Suvad Šahinović objašnjava da će 60 posto sredstava biti utrošeno za stambeno zbrinjavanje socijalno ugroženih, 20 posto za nepredviđene situacije poput elementarnih nepogoda i preostalih 20 posto za najteže slučajeve.

Odlukom Upravnog odbora, ove godine precizirani su uslovi ko su korisnici.

Zadržani su isti uslovi za stambeno rješavanje RVI I i II grupe. U ostalim slučajevima došlo je do izmjena.

(rtvusk.ba)