Krivično vijeće Kantonalnog suda u Bihaću na čelu sa sudijom Fikretom Hodžićem danas je objavilo prvostepenu presudu u krivičnom predmetu „Komrad“ . Svi optuženi proglašeni su nevinim.

Krivično vijeće oslobodilo je optužbi nekadašnjeg direktora Javnog komunalnog preduzeća “Komrad” Hadisa Jusića, sudskog vještaka Amira Delića, nekadašnju načelnicu Službe za prostorno uređenje, imovinskopravne i geodetske poslove Općine Bihać Jadranku Redžić, te bivšu šeficu Odsjeka urbanizma i građenja tadašnje Općine Bihać Jasminu Ibrahimpašić.

U ovoj optužnici kao prvoooptuženi bio je i rahmetli Emdžad Galijašević bivši bihaćki gradonačelnik koji je preminuo prije dvije godine ne dočekavši oslobađajuću presudu, a bio bi sigurno oslobođen.

Optužnici koja je podignuta u decembru 2018. a potvrđena u januaru 2019.godine prethodila je dvogodišnja istraga, a pomenuta četvorka optužena je za udruživanje radi činjenja više krivičnih djela: “Zloupotreba položaja ili ovlaštenja“, “Zloupotreba procjene“, “Sklapanje štetnog ugovora“ i “Primanje dara ili drugih oblika koristi“.

Ništa od navedenog nije dokazano.