BIH je doznačena prva tranša proširenog aranažmana MMF-a u iznosu od 154.miliona KM, od kojih je RS prebačeno već 51 milion , dok se za 102 miliona namjenjana Federaciji čeka instrukcija za dalji transfer. Ovaj novac je podrška entitetskim budžetima i u te svrhe će biti i korišten.

BH ekonomisti vjeruju da će ovaj put sredstva zajma biti utrošena i na provedbu reformi, a ne samo krpljenje budžetskog deficita.Cjelokupan novi kreditni aranžman BiH vrijedan 1,1 milijardu KM, trebao bi pokriti set opsežnih reformi u čijem su žarištu one strukturalne prirode i omogućiti snažniji zamah privatnom sektoru.Dizajniran je tako da previše ne optereti budžete u budućnosti. Radi se o kreditu s kamatom od 1,05 posto i grejs periodom od četiri godine, dok je otplatni period šest godina u 12 jednakih poligodišnjih rata.

Ministar finansija USK Salih Delić rekao je da ovogodišnjim budžetom Federacije nisu planirane doznake ovih sredstava Kantonima, izuzev ukoliko ne bi rebalansom bilo dogovoreno drugačije. Ministar Dedić očekuje da bi transferi ovih kreditnih sredstava Kantonima trebali biti definisani budžetom Federacije za 2017.godinu. Podsjetimo USK korisnik je kreditnih sredstava MMF iz ranijeg aranžmana i već su prispjele tri rate , od kojih je jedna tek nedavno izmirena u iznosu od 960.000 KM .

/rtvusk