SARAJEVO- Ambasador Republike Turske u Bosni i Hercegovini Haldun Koç razgovarao je danas u Sarajevu s premijerom Unsko-sanskog kantona Mustafom Ružnićem i predsjedavajucim Skupstine USK Rasimom Pajicem o migrantskoj krizi u tom kantonu s posebnim osvrtom na činjenicu da Turska ima veliko iskustvo s migrantima.

Ružnić je pojasnio da je sastanak s ambasadorom zatražen zbog pogoršanja sigurnosne situacije u tom kantonu, dodajući da se ovakvom situacijom može upravljati kako su to činile sve zemlje koje su se suočile sa sličnim izazovima, ali ocijenio je da nedostaje koordiniran pristup rješenju ovog pitanja.

– Namjere su nam svesti ovaj problem u zakonite okvire Bosne i Hercegovine poštujući sve aspekte humanosti prema migrantima te stvoriti uvjete za sigurnost u Unsko-sanskom kantonu – pojasnio je Ružnić, dodajući da njihovi kapaciteti ne mogu odgovoriti broju migranata koji u ovaj kanton svakodnevno dolaze.

Podsjetio je da u Kantonu postoje dva migrantska centra koja mogu primiti do 450 osoba, dok se Đački dom ne može smatrati centrom za migrante iako tamo sada boravi između 800 do 900 osoba.

Problem predstavlja i činjenica da je oko 200 migranata u blizini graničnog prijelaza s Republikom Hrvatskom, ali ističe da prema Ustavu BiH kantonalne vlasti nisu nadležna za pitanje granice.

– Hrvatska je zatvorila taj prijelaz s njihove strane, imamo migrante koji se slobodno kreću kroz općine Unsko-sanskog kantona, a u isto vrijeme niko ne raspolaže tačnim podacima koji je to broj migranata na tom dijelu BiH – istaknuo je Ružnić.

Ambasador Koç napomenuo je da Republika Turska nekoliko godina ima iskustva sa zbrinjavanjem migranata te je ponudila utočište za više od četiri miliona njih zbog čega su voljni pružiti BiH podršku u tom smislu.

– Turska prednjači u realiziranoj humanitarnoj pomoći te je prema izvještaju za prošlu godinu u odnosu na svoj bruto-nacionalni dohodak zemlja koja najviše izdvaja za humanitarnu pomoć u svijetu. U okviru naših projekata i za BiH ćemo pružiti podršku – zaključio je turski ambasador u BiH Haldun Koç, javila je FENA.