Konferencija predsjedavajućih kantonalnih skupština u FBiH održava se u Neumu u okviru Twinning projekta “Podrška Evropske unije parlamentima u Bosni i Hercegovini u zadacima evropskih integracija” kojeg finansira Evropska unija.

Na konferenciji je utvrđen i potpisan Akcijski plan za kantonalne skupštine s ciljem unapređenja njihove uloge u procesu evropskih integracija, čime je potvrđeno nastojanje svih kantonalnih skupština da aktivno učestvuju u procesu evropskih integracija.

– Ovim smo definirali plan budućih aktivnosti kantonalnih skupština u procesu evropskih integracija, kaže Razim Halkić, predsjedavajući Skupštine Unsko-sanskog kantona.