Muris Halkić, ministar zdravstva, rada i socijalne politike u Vladi Unsko-sanskog kantona sudjeluje u radu konstituirajuće sjednice Ministarske koordinacije za oblast socijalne politike u Federaciji BiH, koja se, u organizaciji Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, održava u Bihaću.

Ministarska koordinaciju u oblasti socijalne politike je tijelo čiji je zadatak da, kroz razmjenu mišljenja i ideja o strateški važnim pravcima djelovanja u oblasti socijalne i dječje zaštite, definira polja zajedničkog djelovanja i mogućnosti za njezino unapređenje u Federaciji BiH, a sve s ciljem jačanja socijalne podrške i zaštite najranjivijih kategorija stanovništva.

Iz Ministarstva je najavljeno da će na prvoj sjednici, u Bihaću članovi Koordinacije diskutovati i o izraditi jedinstvenog kataloga socijalnih prava i usluga za područje Federacije BiH.