Obaviještavamo vlasnike kućnih ljubimaca (pasa) da će se u narednom periodu u svim mjesnim zajednicama grada Bihaća, u skladu sa usvojenim planom i dinamikom Službe za inspekcijske poslove, vršiti kontrola držanja vlasničkih pasa, odnosno kontrola da li su kućni ljubimci (psi) migročipirani, registrirani, evidentirani i zbrinuti u skladu sa Odlukom o načinu držanja i zaštiti pasa i mačaka kao kućnih ljubimaca, napuštenih i izgubljenih pasa („Službeni glasnik Grada Bihaća“, broj: 2/22 i 4/22).

U skladu sa Članom 6.Odluke dozvoljeno je držati kućnog ljubimca koji je identificiran (označen pomoću mikročipa), evidentiran i upisan u registar životinja (baza podataka) i cijepljen kod ovlaštene veterinarske organizacije, u skladu sa Pravilnikom o identifikaciji i vođenju evidencije pasa, mačaka i pitomih vretica u BiH, a sve cilju suzbijanja neodgovornog vlasništva, odnosno napuštanja pasa koje neodgovorni vlasnici puštaju na ulicu, a koji nisu sterilizirani niti evidentirani.

Zabranjeno je držati psa koji nije identificiran, evidentiran i upisan u registar životinja (baza podataka) kod ovlaštene veterinarske organizacije. Vlasnik kućnog ljubimca dužan je imati propisanu ispravu o upisu kućnog ljubimca kod ovlaštene veterinarske organizacije koja vodi registar životinja, a koju je na zahtjev veterinarskog, komunalnog inspektora ili drugog službenog lica dužan pokazati i omogućiti provjeru da li ljubimac posjeduje identifikacijski mikročio pomoću čitača kojima je komunalna inspekcija opremljena.

Radi se o aktivnosti koja ima za cilj dugoročno suzbijanje pojave napuštanja kućnih ljubimaca od strane neodgovornih vlasnika, što uzrokuje pojavu velikog broja pasa lutalica na ulicama Bihaća.

(PRESS GRAD BIHAĆ)