Tokom ljetne sezone inspektori Federalne i kantonalne porezne uprave vrše pojačanu kontrolu i nadzor nad vlasnicima trgovina, ugostiteljskih objekata.

Evidentno je da kod primjene Zakona o fiskalnim sistemima još uvijek znatan broj poreznih obveznika za izvršenu uslugu ili prodaju robe ne izdaju fiskalni račun, odnosno da ne evidentiraju promet putem incijalnog fiskalnog uređaja i da vrlo često evidentirani promet u toku dana ne dostavljaju u server Porezne uprave.

Gotovo 70% kontrola obavlja se van radnog vremena ili vikendom, kazala je Mensura Šarić, šef Kantonalnog poreznog ureda u Bihaću. Razlog pojačane kontrole je što se veliki broj poreznih obveznika kupcima ne izdaje fiskalne račune.

Fiskalizacija bi trebala smanjiti sivu ekonomiju, povećati javne prihode te povećati broj PDV obveznika. Efikasnijoj primjeni Zakona o fiskalnim sistemima mogu doprinijeti i sami građani – kupci tako što će u svim slučajevima tražiti da im se za kupljenu robu ili izvršenu uslugu izda fiskalni račun.

Većina anketiranih Bišćana kazala nam je kako traže fiskalni račun, ali s druge strane ne znaju svi da mogu biti kažnjeni kažnjeni ukoliko nemaju račun 20 metara u krugu prodajnog objekta. Iznos kazne je 50 KM.

Kršenje Zakona o fiskalnom sistemu direktno se odražava i na budžete FBiH, kantona i općina, kojim se finansiraju zdravstvo, socijalna zaštita, obrazovanje, penzijska i invalidska izdvajanja.