Krajiški srednjoškolci učesnici Regionalne edukacije


U periodu od 09.-10.4.2016., u prostorijama Doma omladine u Banja Luci, održana je Regionalna edukacija za srednjoškolce u organizaciji Asocijacije srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini.

Na edukaciju su bili prisutni srednjoškolci iz Banja Luke, Cazina, Mrkonjić Grada, Bihaća, Sanskog Mosta, Ključa, Srbca, Novog Grada, Velike Kladuše i Bužima.

Regionalna edukacija je okupljanje mladih iz određene regije u Bosni i Hercegovini s ciljem jačanja njihovih kompetencija i rada u lokalnoj zajednici kao aktivista. Edukacija je fokusirana na učenje srednjoškolaca kako identificirati probleme u svojoj lokalnoj zajednici te način na koji će ih riješiti.

5

U edukaciju je učestvovalo 14 srednjoškolaca iz banjaluče regije. Asocijacija srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini prenosi znanja sa srednjoškolaca na srednjoškolce preko ”peer to peer” (vršnjačke) edukacija. Srednjoškolci koji su prošli edukaciju, imati će dalju obavezu da identificiraju problem u lokalnoj zajednici te ga riješe svojim aktivnostima. Kao društvo koje je i dalje u fazi razvoja, okruženo raznim problemima kako na lokalnom tako i državnom nivou, potrebna nam je aktivna omladina kojoj je cilj promjena.

1

Tema edukacije pored identifikacije problema je bila lobiranje, koje je neophodno kako bi srednjoškolci skrenuli pažnju javnosti o značaju gore navedenih ciljeva. Takođe, na ovoj edukaciji učesnici i učesnice su imali priliku da vježbaju vještine koje se vežu za ovaj pojam. Održana je do sada edukacija u Tuzli, a slijedeće edukacije održati će se u Zenici i Mostaru kako bi se obuhvatilo što više lokalnih zajednica iz Bosne i Hercegovine . Asocijacija srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini (ASuBiH) je nevladina, nestranačka i nepolitička organizacija čiji je osnovni cilj poboljšanje statusa srednjoškolaca u zemlji i okuplja sve mlade koji pohađaju srednju školu na prostoru BiH.0

Anketa

Da li se osjećate sigurno u vlastitom gradu ?

Loading ... Loading ...