Piše: Biscani.net

Na Tehničkom fakultetu Bihać, studenti su danas sudjelovali u zanimljivim laboratorijskim vježbama koje su uključivale izradu preparata za mikroskopiranje u laboratoriju fakulteta. Fokus je bio na analizi gljiva prikupljenih s terena pod mikroskopom.

Studenti su stvarali preparate te proučavali strukturu i karakteristike gljiva, stječući praktično iskustvo u područjima šumarstva, drvne industrije, zaštite drva te pružanja uvida u važnost pravilne analize drvnih materijala.

Fakultet aktivno potiče studente na istraživanje i eksperimentiranje, pružajući im priliku da primijene teorijsko znanje u stvarnim situacijama.

(Biscani.net – tekst u sklopu projekta “Promocija lokalnih priča iz USK”)