U četvrtak, 18.04.2024. godine, predstavnici Pravnog fakulteta Univerziteta u Bihaću su dočekali maturante srednje škole Richmond Park College Bihać. Dekan Pravnog fakulteta, prof. dr. sc. Suad Hamzabegović, zajedno s profesorima dr. sc. Jasminom Bešlagić i dr. sc. Nikolom Findrikom, predstavio je ovu visokoškolsku ustanovu, prezentirajući studijski program Pravnog fakulteta, njegove prednosti te perspektive upisa za potencijalne kandidate i kandidatkinje.

Učenicima i učenicama Richmond Park College Bihać svoja iskustva studiranja na Pravnom fakultetu Univerziteta u Bihaću prenijeli su studenti Adna Zirić i Merisa Nesimović.

Ovaj susret pružio je maturantima uvid u mogućnosti koje nudi Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću, kao i priliku da čuju iz prve ruke o iskustvima studenata i studentica te steknu bolji uvid u studijski program i atmosferu na fakultetu.